Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemku v obci Hlučín, okr. Opava

elektronická dražba!

Datum konání: 04. 02. 2019
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Obec: Hlučín
Evidenční číslo: parc. č. 1021/32
Dražební jistota: 5.000,- Kč
děkujeme za váš zájem