Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku v obci Bechlín, okr. Litoměřice

elektronická dražba!

Datum konání: 08. 07. 2019
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Litoměřice
Obec: Bechlín
Evidenční číslo: parc. č. 767/17
Dražební jistota: 10.000,- Kč
děkujeme za váš zájem