Pokračování v dražbě spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemku v obci Řisuty, okr. Kladno

Jedná se o pokračování v dražbě a dražebního jednání se mohou zúčastnit pouze dražitelé, kteří splnili podmínky pro účast v původní dražbě. Další dražitelé nebudou k dražbě připuštěni.

elektronická dražba!

Datum konání: 25. 02. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kladno
Obec: Řisuty
Evidenční číslo: parc. č. 1408/2
Dražební jistota: 15.000,- Kč
děkujeme za váš zájem