Dražba rodinného domu v Liberci

Parcela č. 1630 (zahrada) zapsaná na LV 349, kat. území Vesec u Liberce, obec Liberec, okr. Liberec bude dražena soudním exekutorem Mgr. Janem Peroutkou, Exekutorský úřad Chomutov, pod sp. zn. 135 EX 1146/18.

elektronická dražba!

Datum konání: 03. 03. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Liberecký kraj
Okres: Liberec
Obec: Liberec
Evidenční číslo: č.p. 272
Dražební jistota: 300.000,- Kč
děkujeme za váš zájem