Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 2/5 na domě v Ústí nad Labem

Dražba proběhne v koordinaci s dražbou soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny, který bude pod sp. zn. 040 EX 3344/13 dražit spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na téže nemovité věci. Dražba soudního exekutora proběhne dne 10.3.2020 od 9:00 do 12:00 hod na portále dražeb www.exdrazby.cz.

elektronická dražba!

Datum konání: 10. 03. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labem
Evidenční číslo: č.p. 52
Dražební jistota: 20.000,- Kč
děkujeme za váš zájem