Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích v obci Třebešice, okr. Benešov

elektronická dražba!

Datum konání: 27. 04. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Benešov
Obec: Třebešice
Evidenční číslo: parc. č. 294, 295
Dražební jistota: 5.000,- Kč
děkujeme za váš zájem