Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích v obci Krupka, okr. Teplice

Dražba se nekoná! Odročeno!

Datum konání: 19. 10. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Teplice
Obec: Krupka
Evidenční číslo: parc. č. 239/2, 239/19
Dražební jistota: 5.000,- Kč
děkujeme za váš zájem