Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 na pozemcích v obci Světce, okr. Jinřichův Hradec

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na týchž nemovitých věcech bude dražen i soudním exekutorem JUDr. Romanem Chaloupkou pod sp. zn. 031 EX 823/12.

elektronická dražba!

Datum konání: 10. 11. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Světce
Evidenční číslo: bez č.p.
Dražební jistota: 1.000,- Kč
děkujeme za váš zájem