Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na rodinné rekreaci se zahradou v obci Pyšely, okr. Benešov

Dne 15.2.2021 bude od 9:00 hod zahájena el. dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na týchž nemovitých věcech soudní exekutorkou JUDr. Jitkou Wolfovou, Exekutorský úřad Plzeň město, pod č.j.: 106 EX 3265/11-145.

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na stejné adrese:

www.exdrazby.cz.

elektronická dražba!

Datum konání: 15. 02. 2021
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Benešov
Obec: Pyšely
Evidenční číslo: č.e. 299
Dražební jistota: 5.000,- Kč
děkujeme za váš zájem