Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 4/40 na bytovém domu a přilehlém pozemku v obci Jirkov, okr. Chomutov

Soudní exekutor upozorňuje zájemce, že související podíl ve výši 9/40 na týchž nemovitých věcech ve vlastnictví insolvenčního dlužníka bude dražen v tentýž den v čase od 11:00 hod do 12:00 hod rovněž na dražebním portálu www.exdrazby.cz !!!

elektronická dražba!

Datum konání: 05. 10. 2021
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov
Obec: Jirkov
Evidenční číslo: č.p. 1646
Dražební jistota: 45.000,- Kč
děkujeme za váš zájem