Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 9/40 na bytovém domu a přilehlém pozemku v obci Jirkov, okr. Chomutov

Soudní exekutor upozorňuje zájemce, že související podíly na týchž nemovitých věcech ve vlastnictví ostatních spoluvlastníků budou draženy v tentýž den postupně v časech od 11:00 hod a od 12:00 hod rovněž na dražebním portálu www.exdrazby.cz !!!

elektronická dražba!

Datum konání: 14. 12. 2021
Čas konání: 10:00 - 11:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Chomutov
Obec: Jirkov
Evidenční číslo: č.p. 1646
Dražební jistota: 100.000,- Kč
děkujeme za váš zájem