Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na pozemku v obci Babice, okr. Hradec Králové

elektronická dražba!

Datum konání: 06. 09. 2021
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Babice
Evidenční číslo: parc. č. 71/6
Dražební jistota: 5.000,- Kč
děkujeme za váš zájem