Média a zprávy


Exekutorský úřad jako jeden z hlavních organizátorů mezinárodního Fotbalového turnaje EURODANUBE 2018

Jako již mnohokrát v minulosti, tentokrát v době 100. výročí oslav založení samostatné Československé republiky, jsme Mezinárodní turnaj pořádali ve spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky pod záštitou náměstkyně primátorky hl.m.Prahy prof.Ing. Evy Kislingerové, CSc a se značným přispěním soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického a JUDr. Igora Ivanka. Exekutorský řad JUDr. Suchánka byl jedním z hlavních organizátorů turnaje EURODANUBE 2018, který proběhl v červnu v Praze.

celý článek

Exekutorský úřad Praha 9 opět prošel zdárně auditem

Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele JUDr. Milana Suchánka za rok  končící 31.12.2017. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“


23. světový kongres soudních exekutorů se konal poprvé v Asii!

Zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek se opět osobně účastnil světového Kongresu soudních exekutorů pořádaného Mezinárodní unií soudních exekutorů (UIHJ), tentokrát ve dnech 1-4.5.2018 v Bangkoku. Tato světová organizace sdružuje již 91 zemí z celého světa včetně ČR.

celý článek

Seminář k oddlužení fyzických osob

Soudní exekutor se dne 26.4.2018 zúčastnil semináře na téma „Oddlužení fyzických osob-rizika a příležitosti insolvenčního zákona“. Seminář se konal pod záštitou Ústavně právního výboru Parlamentu ČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

celý článek

Slavnostní inaugurace prezidenta republiky

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho zástupce mgr. Michal Suchánek se dne 8.3.2018 zúčastnili slavnostní inaugurace opětovně zvoleného prezidenta republiky pana ing. Miloše Zemana.

 

celý článek

Exekutorský úřad pokračuje v právním poradenství

Reportáž televize PRAHATV o právní poradně Exekutorského úřadu pro Prahu 9.

celý článek

Soudní exekutor nadále podporuje kulturní akce

Dne 30.ledna 2018 se zaměstnanec EÚ Praha 9 Filip Nikl zúčastnil akce „Na kus řeči s Petrem Štěpánkem“, jejíž výtěžek kromě jiného podporuje i Centrum pro rodiny s dětmi-Brandýský Matýsek. Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho úřad budou charitativní a veřejně prospěšné akce podporovat i nadále.

celý článek

Finanční dar ve prospěch pacientů s poruchou srážlivosti krve

Soudní exekutor v předvánočním čase podpořil finančním darem nadační fond AQUAPURA, který se dlouhodobě zaměřuje na péči pacientů s poruchou srážlivosti krve. Nadační fond AQUAPURA se věnuje řadě projektů, které podporují jednotlivce i specializovaná zdravotnická zařízení.

celý článek

Kladný výsledek soudní kontroly

Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pověřila dne 27.10.2017 kontrolní skupinu k provedení kontroly Exekutorského úřadu Praha 9.

Ze Závěrečné zprávy o kontrole Exekutorského úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem JUDr .Milanem Suchánkem, doručené úřadu dne 29.12.2017 pod zn. 30 Spr 489/2015 lze snad ocitovat závěrečnou větu

„Na základě provedeného šetření tedy kontrolující neshledaly důvod navrhnout vytknutí nějakého nedostatku“

celý článek

Podpora koncertu Andrey Kalivodové

Exekutorský úřad Praha 9 pravidelně podporuje společenské a kulturní akce.Dne 10.12.2017 se uskutečnil i s jeho finanční podporou koncert přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové v prostorách Kaple zámku v Brandýse nad Labem.Za EÚ Praha 9 byli přítomni Dan Fillinger a Jakub Šprynar.

celý článek