Média a zprávy


Soudní exekutor pamatuje na Alma mater

Soudní exekutor se zúčastnil křtu knihy „Pocta Věře Štangové“, který se uskutečnil dne 16.října 2018 na Právnické fakultě UK. Tato kniha byla vydána u příležitosti udělení profesorské hodnosti i životního jubilea Věry Štangové a JUDr. Milan Suchánek byl poctěn možností asistovat u této významné události jeho oblíbené pedagožky.

celý článek

Podpora kulturní a prospěšné akce

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se podílel na podpoře akce "Na kus řeči s...", které se jako host zúčastnil režisér Zdeněk Troška. Akce se konala na zámku v Brandýse nad Labem.

Část výtěžku je věnována na podporu Centra pro rodiny s dětmi - Brandýský Matýsek.


Soudní exekutor podpořil fotbalovou akademii

V červenci 2018 proběhl pátý ročník Fotbalové akademie Jakuba Dovalila pod patronátem FK Motorlet Praha. Tento fotbalový kemp je již tradiční a účastní se ho děti z celé republiky.

celý článek

Exekutorský úřad absolvoval zdárně kontrolu Ministerstvem spravedlnosti ČR

Ve dnech 22.6.-4.7.2018 provedla kontrolní skupina Odboru exekučního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR kontrolu Exekučního úřadu Praha 9. Předmět kontroly se skládal z obecné i zvláštní části a kromě jiného byla kontrolována zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování Kancelářského řádu a plynulost a délka exekučního řízení.

celý článek

Exekutorský úřad jako jeden z hlavních organizátorů mezinárodního Fotbalového turnaje EURODANUBE 2018

Jako již mnohokrát v minulosti, tentokrát v době 100. výročí oslav založení samostatné Československé republiky, jsme Mezinárodní turnaj pořádali ve spolupráci s Exekutorskou komorou České republiky pod záštitou náměstkyně primátorky hl.m.Prahy prof.Ing. Evy Kislingerové, CSc a se značným přispěním soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického a JUDr. Igora Ivanka. Exekutorský řad JUDr. Suchánka byl jedním z hlavních organizátorů turnaje EURODANUBE 2018, který proběhl v červnu v Praze.

celý článek

Exekutorský úřad Praha 9 opět prošel zdárně auditem

Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele JUDr. Milana Suchánka za rok  končící 31.12.2017. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“


23. světový kongres soudních exekutorů se konal poprvé v Asii!

Zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek se opět osobně účastnil světového Kongresu soudních exekutorů pořádaného Mezinárodní unií soudních exekutorů (UIHJ), tentokrát ve dnech 1-4.5.2018 v Bangkoku. Tato světová organizace sdružuje již 91 zemí z celého světa včetně ČR.

celý článek

Seminář k oddlužení fyzických osob

Soudní exekutor se dne 26.4.2018 zúčastnil semináře na téma „Oddlužení fyzických osob-rizika a příležitosti insolvenčního zákona“. Seminář se konal pod záštitou Ústavně právního výboru Parlamentu ČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

celý článek

Slavnostní inaugurace prezidenta republiky

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho zástupce mgr. Michal Suchánek se dne 8.3.2018 zúčastnili slavnostní inaugurace opětovně zvoleného prezidenta republiky pana ing. Miloše Zemana.

 

celý článek

Exekutorský úřad pokračuje v právním poradenství

Reportáž televize PRAHATV o právní poradně Exekutorského úřadu pro Prahu 9.

celý článek