Média a zprávy


Podpora fotbalové akademie Jakuba Dovalila 2019

30. 08. 2019 - V červenci 2019 proběhl již šestý ročník oblíbené Fotbalové akademie Jakuba Dovalila pod
patronátem SK Motorlet Praha. Tento fotbalový kemp si vybudoval svoji pozici na trhu, je o něj
stále velký zájem a účastní se ho děti z celé republiky.

celý článek

Setkání s profesorem Robertem W. Emersonem

11. 08. 2019 - V červnu se soudní exekutor jako člen mezinárodní komise EK ČR spolu s prezidentem, viceprezidentem a dalšími kolegy zúčastnil setkání s profesorem Robertem W. Emersonem. Profesor je dlouholetým členem The Scientific Council of UIHj (vědecká rada Mezinárodní unie soudních exekutorů) a působí na universitě na Floridě.

celý článek

Exekutorská komora vítězí na mezinárodním turnaji v srbském Bělehradě!

26. 06. 2019 - Exekutorská komora ČR v týmu se soudním exekutorem Ex. úřadu Praha 9 Michalem Suchánkem vítězí na mezinárodním turnaji v srbském Bělehradě!

celý článek

Soudní exekutor se účastnil oslav svátku Mezinárodního dne dětí

12. 06. 2019 - Dne 1.6. se soudní exekutor účastnil oslav svátku Mezinárodního dne dětí spolupořádaného Městskou části Praha 9. 

celý článek

Exekuce v Česku - včera, dnes a zítra

31. 05. 2019 - Soudní exekutor se dne 24.5. zúčastnil sympozia organizovaného Stálou konferencí českého práva na téma „Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra“.

celý článek

Bezplatné právní poradny

Exekutorský úřad Praha 9 Mgr. Michala Suchánka provádí i v letošním roce bezplatné právní poradny na téma exekuce pro sociálně slabší občany.

celý článek

Společenské aktivity soudního exekutora

Také začátkem roku se konají významné společenské akce, na kterých mohl soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek prezentovat činnost Exekutorského úřadu Praha 9 a jako partner některé z nich také podpořit.

celý článek

Mgr. Michal Suchánek od 1.1.2019 soudním exekutorem

Dosavadní dlouholetý kandidát Exekutorského úřadu Praha 9 a zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek dne 25.9.2018 úspěšně absolvoval výběrové řízení vyhlášené Exekutorskou komorou České republiky a dne 29.10.2018 byl ministrem spravedlnosti České republiky jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 9 v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9.

celý článek

Soudní exekutor pamatuje na Alma mater

Soudní exekutor se zúčastnil křtu knihy „Pocta Věře Štangové“, který se uskutečnil dne 16.října 2018 na Právnické fakultě UK. Tato kniha byla vydána u příležitosti udělení profesorské hodnosti i životního jubilea Věry Štangové a JUDr. Milan Suchánek byl poctěn možností asistovat u této významné události jeho oblíbené pedagožky.

celý článek

Podpora kulturní a prospěšné akce

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se podílel na podpoře akce "Na kus řeči s...", které se jako host zúčastnil režisér Zdeněk Troška. Akce se konala na zámku v Brandýse nad Labem.

Část výtěžku je věnována na podporu Centra pro rodiny s dětmi - Brandýský Matýsek.