Média a zprávy


Seminář k oddlužení fyzických osob

Soudní exekutor se dne 26.4.2018 zúčastnil semináře na téma „Oddlužení fyzických osob-rizika a příležitosti insolvenčního zákona“. Seminář se konal pod záštitou Ústavně právního výboru Parlamentu ČR ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze.

celý článek

Slavnostní inaugurace prezidenta republiky

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho zástupce mgr. Michal Suchánek se dne 8.3.2018 zúčastnili slavnostní inaugurace opětovně zvoleného prezidenta republiky pana ing. Miloše Zemana.

 

celý článek

Exekutorský úřad pokračuje v právním poradenství

Reportáž televize PRAHATV o právní poradně Exekutorského úřadu pro Prahu 9.

celý článek

Soudní exekutor nadále podporuje kulturní akce

Dne 30.ledna 2018 se zaměstnanec EÚ Praha 9 Filip Nikl zúčastnil akce „Na kus řeči s Petrem Štěpánkem“, jejíž výtěžek kromě jiného podporuje i Centrum pro rodiny s dětmi-Brandýský Matýsek. Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho úřad budou charitativní a veřejně prospěšné akce podporovat i nadále.

celý článek

Finanční dar ve prospěch pacientů s poruchou srážlivosti krve

Soudní exekutor v předvánočním čase podpořil finančním darem nadační fond AQUAPURA, který se dlouhodobě zaměřuje na péči pacientů s poruchou srážlivosti krve. Nadační fond AQUAPURA se věnuje řadě projektů, které podporují jednotlivce i specializovaná zdravotnická zařízení.

celý článek

Kladný výsledek soudní kontroly

Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pověřila dne 27.10.2017 kontrolní skupinu k provedení kontroly Exekutorského úřadu Praha 9.

Ze Závěrečné zprávy o kontrole Exekutorského úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem JUDr .Milanem Suchánkem, doručené úřadu dne 29.12.2017 pod zn. 30 Spr 489/2015 lze snad ocitovat závěrečnou větu

„Na základě provedeného šetření tedy kontrolující neshledaly důvod navrhnout vytknutí nějakého nedostatku“

celý článek

Podpora koncertu Andrey Kalivodové

Exekutorský úřad Praha 9 pravidelně podporuje společenské a kulturní akce.Dne 10.12.2017 se uskutečnil i s jeho finanční podporou koncert přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové v prostorách Kaple zámku v Brandýse nad Labem.Za EÚ Praha 9 byli přítomni Dan Fillinger a Jakub Šprynar.

celý článek

Křest knihy prof. JUDr. Aleše Gerlocha CSc.

Dne 6.12.2017 se soudní exekutor zúčastnil slavnostního křtu knihy profesora Aleše Gerlocha. Kmotry 7.aktualizovaného vydání právnické učebnice Teorie státu a práva byli mj. i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček a rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima.

celý článek

Spolupráce s Jazzovou sekcí

JUDr. Milan Suchánek dlouhodobě spolupracuje s Jazzovou sekcí. U příležitosti podpisu nové darovací smlouvy na její činnost popřál jejímu předsedovi Karlu Srpovi pěkné vánoční svátky a hodně zdraví a pohody v roce 2018.

celý článek

Dobročinný bazar a návštěva Exekutorského úřadu Praha 9

Dne 23. 11. se JUDr. Milan Suchánek zúčastnil dobročinného bazaru v Domově svatého Karla Boromějského a vydražil některé artefakty. Následně Představená domova S.M.Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká v doprovodu Ing. Moniky Strakové návštívila EÚ Praha 9.

celý článek