Média a zprávy


Exekutorský úřad pokračuje v právním poradenství

Reportáž televize PRAHATV o právní poradně Exekutorského úřadu pro Prahu 9.

celý článek

Soudní exekutor nadále podporuje kulturní akce

Dne 30.ledna 2018 se zaměstnanec EÚ Praha 9 Filip Nikl zúčastnil akce „Na kus řeči s Petrem Štěpánkem“, jejíž výtěžek kromě jiného podporuje i Centrum pro rodiny s dětmi-Brandýský Matýsek. Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek a jeho úřad budou charitativní a veřejně prospěšné akce podporovat i nadále.

celý článek

Finanční dar ve prospěch pacientů s poruchou srážlivosti krve

Soudní exekutor v předvánočním čase podpořil finančním darem nadační fond AQUAPURA, který se dlouhodobě zaměřuje na péči pacientů s poruchou srážlivosti krve. Nadační fond AQUAPURA se věnuje řadě projektů, které podporují jednotlivce i specializovaná zdravotnická zařízení.

celý článek

Kladný výsledek soudní kontroly

Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pověřila dne 27.10.2017 kontrolní skupinu k provedení kontroly Exekutorského úřadu Praha 9.

Ze Závěrečné zprávy o kontrole Exekutorského úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem JUDr .Milanem Suchánkem, doručené úřadu dne 29.12.2017 pod zn. 30 Spr 489/2015 lze snad ocitovat závěrečnou větu

„Na základě provedeného šetření tedy kontrolující neshledaly důvod navrhnout vytknutí nějakého nedostatku“

celý článek

Podpora koncertu Andrey Kalivodové

Exekutorský úřad Praha 9 pravidelně podporuje společenské a kulturní akce.Dne 10.12.2017 se uskutečnil i s jeho finanční podporou koncert přední české mezzosopranistky Andrey Kalivodové v prostorách Kaple zámku v Brandýse nad Labem.Za EÚ Praha 9 byli přítomni Dan Fillinger a Jakub Šprynar.

celý článek

Křest knihy prof. JUDr. Aleše Gerlocha CSc.

Dne 6.12.2017 se soudní exekutor zúčastnil slavnostního křtu knihy profesora Aleše Gerlocha. Kmotry 7.aktualizovaného vydání právnické učebnice Teorie státu a práva byli mj. i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček a rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima.

celý článek

Spolupráce s Jazzovou sekcí

JUDr. Milan Suchánek dlouhodobě spolupracuje s Jazzovou sekcí. U příležitosti podpisu nové darovací smlouvy na její činnost popřál jejímu předsedovi Karlu Srpovi pěkné vánoční svátky a hodně zdraví a pohody v roce 2018.

celý článek

Dobročinný bazar a návštěva Exekutorského úřadu Praha 9

Dne 23. 11. se JUDr. Milan Suchánek zúčastnil dobročinného bazaru v Domově svatého Karla Boromějského a vydražil některé artefakty. Následně Představená domova S.M.Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká v doprovodu Ing. Moniky Strakové návštívila EÚ Praha 9.

celý článek

Spolupráce se Svazem důstojníků a praporčíků armády ČR

JUDr. Milan Suchánek podporuje armádu České republiky a to zejména prostřednictvím Svazu důstojníků a praporčíků AČR. V roce 2017 kromě jiného poskytl rozhovor časopisu Military Fórum č.02/2017. V říjnu 2017 byla jeho činnost, podobně jako činnost víceprezidenta EK ČR  JUDr.Vladimíra Plášila, oceněna pamětní medailí. Oba jmenované dekoroval předseda SDaP AČR plk.v.v. JUDr. Svetozár Plesník

celý článek

Soudní exekutor podporuje ZOO Praha

U příležitosti vítání knihy Růžoví sloni se JUDr.Milan Suchánek setkal s ředitelem ZOO Praha Ing.Miroslavem Bobkem, který byl jedním z kmotrů nových pohádek. Soudní exekutor předal řediteli ZOO Praha finanční dar na podporu zvířat ( mj. i na pravidelnou sloní pedikúru a manikúru) a poděkoval mu za jeho obětavou a přínosnou práci pro děti i dospělé.

celý článek