Exekutorský úřad Praha 9 opět prošel zdárně auditem

Exekutorský úřad Praha 9 opět prošel zdárně auditem


Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele JUDr. Milana Suchánka za rok  končící 31.12.2017. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“