Kontrola úřadu v rámci státního dohledu

Kontrola úřadu v rámci státního dohledu


21.12.2021 - Dne 9.11.2021 provedla kontrolní skupina Exekutorské komory ČR kontrolu Exekutorského úřadu Praha 9 soudního exekutora Mgr. Michala Suchánka

Dne 9.11.2021 provedla kontrolní skupina Exekutorské komory ČR kontrolu Exekutorského úřadu Praha 9 soudního exekutora Mgr. Michala Suchánka. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných a stavovských předpisů při výkonu činnosti, postupu soudního exekutora, dále na dodržování Kancelářského řádu a plynulost i délku exekučního řízení.

Ze závěrečné zprávy vyplynulo, že nebyly zjištěný žádné nedostatky, jsou dodržovány lhůty a v žádném z kontrolovaných spisů nebyly průtahy či jiná pochybení.