Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek

27.7.2020 - Exekutorská koncipientka Mgr. Jana Holečková prezentovala v Komorních listech článek, který je věnován problematice přihlašování nákladů exekuce do insolvenčního řízení.

. Komorní listy 02/2020. Celý text v PDF


Provedení exekuce prodejem movitých věcí nacházejících se mimo území České republiky

Exekutorská kandidátka JUDr. Veronika Krbcová zaslala Exekutorské komoře ČR článek, který se zabývá problematickými aspekty provedení exekuce prodejem movitých věcí nacházejících se mimo území České republiky. Komorní listy 02/2017. Celý text v PDF


Institut předražku v právní praxi

JUDr. Veronika Krbcová, exekutorská kandidátka Exekutorského úřadu Praha 9 JUDr. Milana Suchánka o institutu předražku v právní praxi pro časopis Exekutorské komory české republiky. Komorní listy 03/2015. Celý text v PDF


Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řádu

Exekutorská koncipientka Mgr. Veronika Krbcová zaslala Exekutorské komoře ČR článek, který stručně vymezuje a analyzuje klíčové změny, které novela vnesla nejen do činnosti soudních exekutorů, ale zároveň do života dlužníků. Celý text v PDF


Kam kráčí výklad exekučního práva

V  Komorních listech byl publikován příspěvek Mgr. Jiřího Jiráska, exekutorského kandidáta, týkající se stanovení nákladů exekuce v případech úspěšné dražby( Stanovení nákladů exekuce před rozvrhovým jednáním, Komorní listy, III/2012). Celý text v PDF


Nástupnictví v exekutorských úřadech

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se v Konkursních novinách č. 22 z 24. října 2012 zúčastnil diskuse k problematice nástupnictví. Celý text v PDF


Soudní exekutor o budoucnosti exekutorů, elektronizaci a povinných standardech

11. 11. 2019 - Exekuční řád je od počátku vystavěn na principu volby exekutora věřitelem. V prvních letech působení soudních exekutorů se oprávnění často chovali teritoriálně a v návrzích na nařízení exekuce označovali exekutory z obvodu okresního soudu, v němž má bydliště jejich povinný. S postupem doby a především opakovaným pověřováním různých soudních exekutorů však stále více vyplývalo na povrch zjištění, že mezi některými exekutory jsou nezřídka i propastné rozdíly. Celý článek na info.cz


Institut předražku v právní praxi

Exekutorská kandidátka JUDr. Veronika Krbcová zaslala Exekutorské komoře ČR článek, který analyzuje institut předražku v právní praxi. Celé znění článku v sekci Legislativa

Text najdete v Komorních listech 03/2015, dostupné online na ekcr.cz (str. 35 -37).