Soudní exekutor

JUDr. Milan Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Dne 31. 12. 2018 je exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Dražba přívěsného vozíku - Agados VZ 16 - rok výroby 2007.

Dražba přívěsného vozíku - Agados VZ 16 - rok výroby 2007.

Elektronická dražba!!! Movitou věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout dne 01.11.2018 na adrese: Padochovská 24/515, 66412 Oslavany, a to od 9:00 do 9:30 hod..
Datum konání: 22. 11. 2018, poloha nemovitosti: Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, obec Praha 9
číslo jednací: 085 EX 6832/15-98

podrobnosti


Dražba motorového vozidla - TOYOTA HIGHLANDER 3.0 V6 4WD LIMITED.

Dražba motorového vozidla - TOYOTA HIGHLANDER 3.0 V6 4WD LIMITED.

Elektronická dražba!!! Movitou věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout dne 01.11.2018 na adrese: Padochovská 24/515, 66412 Oslavany, a to od 9:00 do 9:30 hod..
Datum konání: 22. 11. 2018, poloha nemovitosti: Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, obec Praha 9
číslo jednací: 085 EX 6832/15-97

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.