Soudní exekutor

Mgr. Michal Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Dražba souboru movitých věcí

Dražba souboru movitých věcí

elektronická dražba!
Datum konání: 23. 09. 2020, poloha nemovitosti: Hlavní město Praha, Praha, obec Praha
číslo jednací: 220 EX 7987/12-239

podrobnosti


Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na rodinném domě s pozemkem v obci Liptál, okr. Vsetín

Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na rodinném domě s pozemkem v obci Liptál, okr. Vsetín

elektronická dražba!
Datum konání: 29. 09. 2020, poloha nemovitosti: Zlínský kraj, Vsetín, obec Liptál
číslo jednací: 220 EX 5061/17-148

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.