Odkazy

Nové dražby
Jak postupovat
Návrh exekuce

 

Exekutorský úřad
se sídlem v Praze 9

Pod Pekárnami 245/10

Mobil: 603 142 152

        

 

tel.:       266 032 031
tel./fax: 266 032 032

suchanek@exekucepraha.cz

Adresa pro elektronické podání:
e-podatelna@exekucepraha.cz

www.exekucepraha.cz

ID datové schránky:qjzg82q

PF-2017_exekuce_titul Vítáme Vás...

Vítáme Vás na stránkách Exekutorského úřadu Praha 9, soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka. Nabízíme profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu. V případě Vašeho zájmu jsme plně připraveni poskytnout kvalifikované služby i Vám, váženým návštěvníkům našich webových stránek.


Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 vznikl jmenováním JUDr.Milana Suchánka soudním exekutorem 1. září 2001. V rámci své činnosti spolupracuje s mnoha renomovanými společnostmi z podnikatelské sféry, státní správy, advokacie apod.

 

 

Jak postupovat

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.)

Exekučním titulem může být:

  • rozhodnutí soudu (rozsudek, schválený smír), které přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • rozhodnutí soudu (rozsudek) a jiného orgánu v trestním řízení, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • exekutorský zápis (podle § 78 písm. a) exekučního zákona)
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (ve smyslu notářského řádu - zákon č. 358/1992 Sb., § 71a až 71c)
  • rozhodčí nález (ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů)
  • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků a rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
  • jiná rozhodnutí a schválené smíry, jejichž výkon připouští zákon (§ 10 písm.a) insolvenčního zákona č.182/2006 Sb.)

další informace