Soudní exekutor

Mgr. Michal Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu

Dne 27. 12. 2019 je exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na rodinném domě v obci Hora Svatého Šebestiána, okr. Chomutov

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na rodinném domě v obci Hora Svatého Šebestiána, okr. Chomutov

elektronická dražba!
Datum konání: 18. 11. 2019, poloha nemovitosti: Ústecký kraj, Chomutov, obec Hora Svatého Šebestiána
číslo jednací: 220 EX 1236/16-323

podrobnosti


Dražba rekreační chaty v obci Manětín, okr. Plzeň-sever

Dražba rekreační chaty v obci Manětín, okr. Plzeň-sever

eklektronická dražba!
Datum konání: 18. 11. 2019, poloha nemovitosti: Plzeňský kraj, Plzeň-sever, obec Manětín
číslo jednací: 220 EX 1452/19-77

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.