Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek
Mgr. Michal Suchánek, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 9 poskytuje právní pomoc a další činnosti dle exekučního řádu.
Exekutorský úřad
Pro oprávněnéPro oprávněné
Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.Jsem věřitel
Pro povinnéPro povinné
Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.Jsem dlužník
Další službyDalší služby
Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.Další služby

Aktuální dražby
Média a zprávy
Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory. Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.