Soudní exekutor

JUDr. Milan Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Dne 31. 12. 2018 je exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na bytě v obci Liberec, okres Liberec

el. dražba!
Datum konání: 19. 11. 2018, poloha nemovitosti: Liberecký kraj, Liberec, obec Liberec
číslo jednací: 085 EX 5081/14-189

podrobnosti


Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 11/20 na domě se zahradou v obci České Budějovice, okres České Budějovice

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 11/20 na domě se zahradou v obci České Budějovice, okres České Budějovice

el. dražba!
Datum konání: 19. 11. 2018, poloha nemovitosti: Jihočeský kraj, České Budějovice, obec České Budějovice
číslo jednací: 085 EX 10655/17-69

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.