Soudní exekutor

JUDr. Milan Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zemědělské stavbě určené k chovu zvířat v obci Přehýšov, okr. Plzeň-sever

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zemědělské stavbě určené k chovu zvířat v obci Přehýšov, okr. Plzeň-sever

elektronická dražba!
Datum konání: 23. 04. 2018, poloha nemovitosti: Plzeňský kraj, Plzeň-sever, obec Přehýšov
číslo jednací: 085 EX 10554/16-260

podrobnosti


Opakovaná dražba rodinného domu s pozemkem v obci Krásná Lípa, okr. Děčín

Opakovaná dražba rodinného domu s pozemkem v obci Krásná Lípa, okr. Děčín

elektronická dražba!
Datum konání: 23. 04. 2018, poloha nemovitosti: Ústecký kraj, Děčín, obec Krásná Lípa
číslo jednací: 085 EX 9989/15-202

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.