Soudní exekutor

JUDr. Milan Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Dne 31. 12. 2018 je exekutorský úřad pro veřejnost uzavřen

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 6/513 na rozsáhlých lesních pozemcích v obci Orlovice, okr. Vyškov

Opakovaná dražba spoluvlastnického podílu ve výši 6/513 na rozsáhlých lesních pozemcích v obci Orlovice, okr. Vyškov

eklektronická dražba!
Datum konání: 17. 12. 2018, poloha nemovitosti: Jihomoravský kraj, Vyškov, obec Orlovice
číslo jednací: 085 EX 8368/10-294

podrobnosti


Dražba řadového rodinného domu se zahrádkou v obci Ivančice, okr. Brno-venkov

Dražba řadového rodinného domu se zahrádkou v obci Ivančice, okr. Brno-venkov

Dražba se nekoná! Doplaceno!
Datum konání: 17. 12. 2018, poloha nemovitosti: Jihomoravský kraj, Brno-venkov, obec Ivančice
číslo jednací: 085 EX 7515/17-129

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.