Soudní exekutor

Mgr. Michal Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
739 002 457
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemku v Kostelci nad Labem, okr. Mělník

Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemku v Kostelci nad Labem, okr. Mělník

elektronická dražba!
Datum konání: 01. 11. 2021, poloha nemovitosti: Středočeský kraj, Mělník, obec Kostelec nad Labem
číslo jednací: 220 EX 8600/11-248

podrobnosti


Dražba dvou garážových stáních v bytovém domě v Praze - Žižkov

Dražba dvou garážových stáních v bytovém domě v Praze - Žižkov

elektronická dražba!
Datum konání: 01. 11. 2021, poloha nemovitosti: Hlavní město Praha, Hlavní město Praha, obec Hlavní město Praha
číslo jednací: 220 EX 965/21-88

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.