Soudní exekutor

Mgr. Michal Suchánek

Spolehlivý partner pro exekuční vymáhání pohledávek, poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu603 142 152
266 032 031
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 - Vysočany
suchanek@exekucepraha.cz e-podatelna@exekucepraha.cz
adresa pro elektronická podání

Pro oprávněné

Věřitel, který vlastní pravomocný a vykonatelný exekuční titul, na jehož základě má vymahatelnou pohledávku vůči povinnému.

Jsem věřitel

Pro povinné

Povinným v exekučním řízení se dlužník stává na základě pověření exekučního soudu soudnímu exekutorovi k provedení exekuce.

Jsem dlužník

Další služby

Poskytujeme služby jako například exekutorské zápisy, exekutorskou úschovu, právní pomoc, dobrovolné dražby a další.

Služby úřadu

Aktuální dražby


Dražba zahrady v obci Mladý Smolivec, okr. Plzeň-jih

Dražba zahrady v obci Mladý Smolivec, okr. Plzeň-jih

elektronická dražba!
Datum konání: 25. 03. 2019, poloha nemovitosti: Plzeňský kraj, Plzeň-jih, obec Mladý Smolivec
číslo jednací: 220 EX 13119/11-171

podrobnosti


Dražba rodinného domu se zahradou v obci Lužná, okr. Rakovník

Dražba rodinného domu se zahradou v obci Lužná, okr. Rakovník

elektronická dražba!
Datum konání: 25. 03. 2019, poloha nemovitosti: Středočeský kraj, Rakovník, obec Lužná
číslo jednací: 220 EX 1/15-377

podrobnosti


Média a zprávy

Naleznete zde vyjádření k aktuálním článkům z médií, které se týkají naší činnosti, odkazy na zajímavé postřehy a názory.

Dále informace o akcích, které Exekutorský úřad pořádá nebo se na nich podílí, případně zajímavosti z činnosti našeho úřadu, práci našich spolupracovníků či soudního exekutora.