Exekutorský úřad prošel úspěšně kontrolou Obvodního soudu pro Prahu 9

Exekutorský úřad prošel úspěšně kontrolou Obvodního soudu pro Prahu 9


07. 11. 2019 - Ve dnech 5.8.-9.10.2019 provedla kontrolní skupina Obvodního soudu pro Prahu 9 kontrolu Exekučního úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem Mgr. Michalem Suchánkem. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných a stavovských předpisů při výkonu činnosti, postupu soudního exekutora, dále na dodržování Kancelářského řádu a plynulost i délku exekučního řízení.

Z Protokolu a zprávy o kontrole citujeme – „ Závěr.“

„ Předložené exekuční spisy jsou vedeny velice přehledně a obsahují všechny základní dokumenty. Rozhodnutí vydávaná soudním exekutorem obsahují veškera poučení dle zákona, finanční prostředky jsou v jednotlivých spisech vedeny přehledně.  Ze spisu je patrná pravidelná součinnost a aktivita. Nebyly zjištěný žádné nedostatky, které by ovlivnily řádný chod úřadu či poškodily práva a zájmy účastníků exekučního řízení, nebo snižovaly důstojnost a vážnost exekutorského stavu“