Finanční dar ve prospěch pacientů s poruchou srážlivosti krve

Finanční dar ve prospěch pacientů s poruchou srážlivosti krve


Soudní exekutor v předvánočním čase podpořil finančním darem nadační fond AQUAPURA, který se dlouhodobě zaměřuje na péči pacientů s poruchou srážlivosti krve. Nadační fond AQUAPURA se věnuje řadě projektů, které podporují jednotlivce i specializovaná zdravotnická zařízení.

-