Kladný výsledek soudní kontroly

Kladný výsledek soudní kontroly


Místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 pověřila dne 27.10.2017 kontrolní skupinu k provedení kontroly Exekutorského úřadu Praha 9.

Ze Závěrečné zprávy o kontrole Exekutorského úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem JUDr .Milanem Suchánkem, doručené úřadu dne 29.12.2017 pod zn. 30 Spr 489/2015 lze snad ocitovat závěrečnou větu

„Na základě provedeného šetření tedy kontrolující neshledaly důvod navrhnout vytknutí nějakého nedostatku“

Kontrola byla zahájena 30.10.2017, dne 3.11.2017 bylo soudu předloženo 30 CD nosičů, jejichž obsahem byly vyžádané exekuční spisy a dne 1.12.2017 kontrolní skupinu přímo v úřadu kontrolovala příslušné elektronické spisy.

Kontroloři se současně zaměřili na označení úřadu, obsah a umístění úřední desky, evidenci a používání razítek i dodržování předpisů o zpracování osobních údajů .Zvláštní pozornost byla rovněž věnována finančnímu hospodaření úřadu, zejména identifikaci přijatých plateb a jejich rozdělování dle zákonných pravidel. Z protokolu o kontrole citujeme:

„Rozhodnutí vydávaná soudním exekutorem lze označit za nadstandardní, obsahují veškerá poučení dle zákona a v případech, kdy je operováno s finanční částkou, jsou uvedeny přehledně její jednotlivé složky, aby bylo možné dovodit správnost konečného výpočtu“