Anketa časopisu Konkursní noviny: Má být teritorialita v Česku zavedena?

Anketa časopisu Konkursní noviny: Má být teritorialita v Česku zavedena?


21.8.2020 - O teritorialitě - místní příslušnosti exekutorů - se mezi odborníky hovoří řadu let. V současné době je v poslanecké sněmovně vládní návrh novely exekučního řádu, který se teritorialitou zabývá. Jeho projednávání v Ústavně-právním výboru Sněmovny poslanci odsunuli na září. V této souvislosti jsme se některých exekutorů zeptali: Má být teritorialita v Česku zavedena? (Proč ano, proč ne, případně v jaké podobě?)

článek vyšel v Konkursních novinách 7/2020

Vyjádření Mgr. Michala Suchánka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 9:

     Zavedení místní příslušnosti mohlo mít smysl na začátku vzniku institutu soudního exekutora. Zavádění teritoriality v roce 2020 není bohužel téměř v ničem přínosné a co víc, je velmi riskantní. Velký risk spojený se zaváděním zcela nového systému lze spatřovat především v jeho poměrně radikální změně a v ohrožení snížení vymahatelnosti. Právě v době stabilního fungování systému vymáhání pohledávek na profesionální úrovni prostřednictvím exekutora s již téměř dvacetiletou zkušeností, s poučením z chyb zejména z počáteční éry, v době kdy klesá počet exekucí a kdy na postup exekutorů směřují pouze promile stížností a ještě nižší promile jsou opodstatněné, to prostě nedává smysl.

     Navíc jakákoli změna a ještě k tomu systémová není komfortní ani pro soudy, advokáty, ani pro účastníky řízení. Rozhodně nepomůže ani dlužníkům, tedy povinným. Cca 800 tis. povinným, v ČR by neměla dávat falešné naděje, že se jim situace zlepší a že budou „zachráněni„ nějakou novelou exekučního řádu – to je lež a populismus nejhoršího zrna. Lidé v exekucích v nich budou do té doby, než uhradí dluh či než bude exekuce zastavena. Takže někteří politici a další subjekty hlásající tyto nepravdy, pomohou dlužníkům snad jedině tehdy, abych to odlehčil, když za ně dluh sami zaplatí, jinak jim pouze slibují nesplnitelné. Pokud bude schválena změna v podobě nějaké varianty územního principu, v těch dosavadních probíhajících řízeních se nestane totiž vůbec nic. Rozdíl by nastal jen v tom, že v nových řízeních si exekutora nemůže zvolit věřitel, což pro dlužníka téměř nehraje roli.

     Jako pozitivum při zavedení teritoriality bych viděl větší efektivitu při lustracích majetku dlužníka a součinnostních dotazech exekutora a to především u zaměstnavatelů, avšak také jen u nových řízení. I když v době stále se rozvíjejících informačních technologií by se i tento problém měl dát řešit jinak než změnou systému vymáhání.