Setkání s profesorem Robertem W. Emersonem

Setkání s profesorem Robertem W. Emersonem


11. 08. 2019 - V červnu se soudní exekutor jako člen mezinárodní komise EK ČR spolu s prezidentem, viceprezidentem a dalšími kolegy zúčastnil setkání s profesorem Robertem W. Emersonem. Profesor je dlouholetým členem The Scientific Council of UIHj (vědecká rada Mezinárodní unie soudních exekutorů) a působí na universitě na Floridě.

Na závěr tohoto velmi zajímavého setkání přijal profesor Emerson pozvání na Exekutorský úřad, kde jsem mu spolu se svými zaměstnanci ukázal praktické fungování úřadu v ČR a také průběh elektronických dražeb.