Soudní exekutor se účastnil sněmu soudních exekutorů

Soudní exekutor se účastnil  sněmu soudních exekutorů


Soudní exekutor se ve dnech 23.3. a 29.4.2021 zúčastnil důležitého sněmu soudních exekutorů, na kterém bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory ČR.

7.5.2021 - Soudní exekutor se ve dnech 23.3. a 29.4.2021 zúčastnil důležitého sněmu soudních exekutorů, na kterém bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory ČR.
Prezidentem EK ČR byl následně prezidiem zvolen Mgr. Jan Mlynarčík, viceprezidentem Mgr. Martin Tunkl. Dalšími členy prezidia byli dále zvoleni Mgr. Pavel Tintěra, Mgr. Pavla Fučíková a JUDr. Vendula Flajšhansová.