Soudní exekutor pamatuje na Alma mater

Soudní exekutor pamatuje na Alma mater


Soudní exekutor se zúčastnil křtu knihy „Pocta Věře Štangové“, který se uskutečnil dne 16.října 2018 na Právnické fakultě UK. Tato kniha byla vydána u příležitosti udělení profesorské hodnosti i životního jubilea Věry Štangové a JUDr. Milan Suchánek byl poctěn možností asistovat u této významné události jeho oblíbené pedagožky.

tit 2