Soudní exekutor uspěl u Ústavního soudu!

Soudní exekutor uspěl u Ústavního soudu!


03.11.2020 - a docílil tak přelomového rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20. Ústavní soud  ČR se zcela ztotožnil s právním názorem soudního exekutora Mgr. Michala Suchánka a jednoznačně se vyjádřil ve prospěch soudních exekutorů v otázce vztahující se k neodůvodněnému požadavku insolvenčních soudů ohledně přihlašovaných nákladů v rámci insolvenčního řízení.  NÁLEZ Ústavního soudu