Návrh na nařízení exekuce

Nesplní-li povinný v určené lhůtě, co mu ukládá exekuční titul, může oprávněný (nebo jeho právní nástupce) navrhnout nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.).

Exekuční návrh

Formulář pro podání návrhu na nařízení exekuce

Formulář si můžete vyplnit a navštívit náš úřad již s vyplněnýn návrhem. Pokud byste si nebyli v některých částech jisti, rádi Vám pomůžeme vyplnit návrh na nařízení exekuce u nás v kanceláři úřadu při osobním setkání.