Dražba družstevního bytu v Mostě

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že v souladu s čl. 7 odst. 1 části druhé Stanov družstva se členem družstva může stát pouze zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která má nebo na základě dohody získá nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru v objektu, k němuž družstvo vykonává právo vlastníka. Členství právnických osob je vyloučeno.

elektronická dražba!

Datum konání: 30. 09. 2019
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Ústecký kraj
Okres: Most
Obec: Most
Evidenční číslo: č.p. 2562/11
Dražební jistota: 25.000,- Kč
děkujeme za váš zájem