Média a zprávy


Exekutorský úřad prošel úspěšně kontrolou Obvodního soudu pro Prahu 9

Ve dnech 5.8.-9.10.2019 provedla kontrolní skupina Obvodního soudu pro Prahu 9 kontrolu Exekučního úřadu Praha 9 vedeného soudním exekutorem Mgr. Michalem Suchánkem. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákonných a stavovských předpisů při výkonu činnosti, postupu soudního exekutora, dále na dodržování Kancelářského řádu a plynulost i délku exekučního řízení.

celý článek

Bezplatné právní poradny

Exekutorský úřad Praha 9 Mgr. Michala Suchánka provádí i v letošním roce bezplatné právní poradny na téma exekuce pro sociálně slabší občany.

celý článek

Podpora fotbalové akademie Jakuba Dovalila 2019

V červenci 2019 proběhl již šestý ročník oblíbené Fotbalové akademie Jakuba Dovalila pod
patronátem SK Motorlet Praha. Tento fotbalový kemp si vybudoval svoji pozici na trhu, je o něj
stále velký zájem a účastní se ho děti z celé republiky.

celý článek

Setkání s profesorem Robertem W. Emersonem

V červnu se soudní exekutor jako člen mezinárodní komise EK ČR spolu s prezidentem, viceprezidentem a dalšími kolegy zúčastnil setkání s profesorem Robertem W. Emersonem. Profesor je dlouholetým členem The Scientific Council of UIHj (vědecká rada Mezinárodní unie soudních exekutorů) a působí na universitě na Floridě.

celý článek

Exekutorská komora vítězí na mezinárodním turnaji v srbském Bělehradě!

Exekutorská komora ČR v týmu se soudním exekutorem Ex. úřadu Praha 9 Michalem Suchánkem vítězí na mezinárodním turnaji v srbském Bělehradě!

celý článek

Soudní exekutor se účastnil oslav svátku Mezinárodního dne dětí

Dne 1.6. se soudní exekutor účastnil oslav svátku Mezinárodního dne dětí spolupořádaného Městskou části Praha 9. 

celý článek

Exekuce v Česku - včera, dnes a zítra

Soudní exekutor se dne 24.5. zúčastnil sympozia organizovaného Stálou konferencí českého práva na téma „Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra“.

celý článek

Bezplatné právní poradny

Exekutorský úřad Praha 9 Mgr. Michala Suchánka provádí i v letošním roce bezplatné právní poradny na téma exekuce pro sociálně slabší občany.

celý článek

Společenské aktivity soudního exekutora

Také začátkem roku se konají významné společenské akce, na kterých mohl soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek prezentovat činnost Exekutorského úřadu Praha 9 a jako partner některé z nich také podpořit.

celý článek

Mgr. Michal Suchánek od 1.1.2019 soudním exekutorem

Dosavadní dlouholetý kandidát Exekutorského úřadu Praha 9 a zástupce soudního exekutora Mgr. Michal Suchánek dne 25.9.2018 úspěšně absolvoval výběrové řízení vyhlášené Exekutorskou komorou České republiky a dne 29.10.2018 byl ministrem spravedlnosti České republiky jmenován soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 9 v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9.

celý článek