Legislativa

Předpisy upravující exekuční řízení

Kliknutím na název předpisu zobrazíte PDF.

Provedení exekuce prodejem movitých věcí nacházejících se mimo území České republiky

Exekutorská kandidátka JUDr. Veronika Krbcová zaslala Exekutorské komoře ČR článek, který se zabývá problematickými aspekty provedení exekuce prodejem movitých věcí nacházejících se mimo území České republiky. Komorní listy 02/2017. Celý text v PDF

Institut předražku v právní praxi

JUDr. Veronika Krbcová, exekutorská kandidátka Exekutorského úřadu Praha 9 JUDr. Milana Suchánka o institutu předražku v právní praxi pro časopis Exekutorské komory české republiky. Komorní listy 03/2015. Celý text v PDF

Velká novela exekučního řádu a občanského soudního řádu

Exekutorská koncipientka Mgr. Veronika Krbcová zaslala Exekutorské komoře ČR článek, který stručně vymezuje a analyzuje klíčové změny, které novela vnesla nejen do činnosti soudních exekutorů, ale zároveň do života dlužníků. Celý text v PDF

Kam kráčí výklad exekučního práva

V  Komorních listech byl publikován příspěvek Mgr. Jiřího Jiráska, exekutorského kandidáta, týkající se stanovení nákladů exekuce v případech úspěšné dražby( Stanovení nákladů exekuce před rozvrhovým jednáním, Komorní listy, III/2012). Celý text v PDF

Nástupnictví v exekutorských úřadech

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek se v Konkursních novinách č. 22 z 24. října 2012 zúčastnil diskuse k problematice nástupnictví. Celý text v PDF

Jak povstal exekuční řád

"Již odedávna bylo v Rakousku všestranně uznáváno a za nutné prohlašováno, aby bylo opraveno, zreformováno exekuční řízení. Proto již r. 1862 byla vypracována osnova exekučního řádu pro království a země v říšské radě zastoupené a od roku 1867 pak vláda podala častěji sněmovně osnovy buď celkové úpravy nebo alespoň částečné úpravy tohoto důležitého řízení. Tak předložil dne 18.prosince 1867 ministr spravedlnosti dr. ryt. z Hye podle posléz uvedeného vypracovaný "Návrh civilního řádu soudního pro země rakouského mocnářství nepatřící ke koruně uherské", který upravoval v 5. knize exekuční řízení. Tento návrh byl sice ve sněmovně poslanecké dne 21. března 1870 ve třetím čtení přijat, kdyžž však říšská rada byla rozpuštěna, nebyl již v panské sněmovně projednán." Teprve další mnoholeté legislativní úsilí dospělo k tomu, že "osnovy exekučního řádu a uvozovacího zákona k němu, byvše podle podané společné zprávy dne 7. května 1896 v panské sněmovně přijaty, došly dne 27. května 1896 sankce a byly dne 6. června 1896 v XXIX. a XXX. části říšského zákoníku prohlášeny."
(zákon ze 27.května 1896, č. 79 ř. z.) citace z části Úvod, čl. I. knižní vydání, Praha r. 1934

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů nabyl účinnosti v plném rozsahu dnem 1. září 2001.