Legislativa
Exekutorský úřad

Legislativa

Předpisy upravující exekuční řízení

Kliknutím na název předpisu zobrazíte PDF.

 

Jak povstal exekuční řád

"Již odedávna bylo v Rakousku všestranně uznáváno a za nutné prohlašováno, aby bylo opraveno, zreformováno exekuční řízení. Proto již r. 1862 byla vypracována osnova exekučního řádu pro království a země v říšské radě zastoupené a od roku 1867 pak vláda podala častěji sněmovně osnovy buď celkové úpravy nebo alespoň částečné úpravy tohoto důležitého řízení. Tak předložil dne 18.prosince 1867 ministr spravedlnosti dr. ryt. z Hye podle posléz uvedeného vypracovaný "Návrh civilního řádu soudního pro země rakouského mocnářství nepatřící ke koruně uherské", který upravoval v 5. knize exekuční řízení. Tento návrh byl sice ve sněmovně poslanecké dne 21. března 1870 ve třetím čtení přijat, kdyžž však říšská rada byla rozpuštěna, nebyl již v panské sněmovně projednán." Teprve další mnoholeté legislativní úsilí dospělo k tomu, že "osnovy exekučního řádu a uvozovacího zákona k němu, byvše podle podané společné zprávy dne 7. května 1896 v panské sněmovně přijaty, došly dne 27. května 1896 sankce a byly dne 6. června 1896 v XXIX. a XXX. části říšského zákoníku prohlášeny."
(zákon ze 27.května 1896, č. 79 ř. z.) citace z části Úvod, čl. I. knižní vydání, Praha r. 1934

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů nabyl účinnosti v plném rozsahu dnem 1. září 2001.