Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na zemědělském pozemku v Ostravě

Dražba se nekoná! Odročeno!

Datum konání: 27. 04. 2020
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava
Obec: Ostrava
Evidenční číslo: parc. č. 1190
Dražební jistota: 10.000,- Kč
děkujeme za váš zájem