Dražba pozemků se stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí v obci Halenkov, okr. Vsetín

Soudní exekutor upozorňuje zájemce o tuto dražbu, že se na oceňovaném pozemku parc. č. 6377 nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, ke které nebylo vydáno stavební povolení. Předmětný objekt představuje dřevěný dům o jednom nadzemním podlaží, podkroví a půdě. Dům je podsklepený, má dřevěná okna a sedlovou střechu. Tato okolnost může znamenat riziko, že se vydražiteli nepodaří získat dodatečné stavební povolení, proto byla výše nejnižšího podání stanovena z ceny zohledňující tuto skutečnosti (že by nedošlo k získání stavebního povolení k dané stavbě a byla by nezbytná demolice objektu).

Zároveň však soudní exekutor zdůrazňuje, že pokud by stavební úřad dodatečně povolil stavbu, měla by tato skutečnost výrazný vliv cenu nemovité věci, která by dle odhadu znalce poté činila 1.764.000,- Kč.

elektronická dražba!

Datum konání: 10. 05. 2021
Čas konání: 11:00 - 13:00
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Obec: Halenkov
Evidenční číslo: bez č.p.
Dražební jistota: 50.000,- Kč
děkujeme za váš zájem