Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na pozemku - orná půda, 3295 m2, v okrese Pardubice

elektronická dražba

Datum konání: 11. 10. 2021
Čas konání: 11.00 - 13.00 hod.
Místo konání: elektronická dražba

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Obec: Jankovice
Evidenční číslo:
Dražební jistota: 3 000,-Kč
děkujeme za váš zájem