Média a zprávy


Soudní exekutor se účastnil sněmu soudních exekutorů

Soudní exekutor se ve dnech 23.3. a 29.4.2021 zúčastnil důležitého sněmu soudních exekutorů, na kterém bylo zvoleno nové prezidium Exekutorské komory ČR.

celý článek

Soudní exekutor a charitativní činnost

28.12.2020 - I ve složitém společenském období a možná o to více se soudní exekutor i tento rok podílel na podpoře některých charitativních společností a akcí. Již v první polovině roku finančně podpořil ve spolupráci s EK ČR Nadační fond pomoci  s onemocněním Covid 19. Koncem roku finančně podpořil a osobně navštívil Domov svatého Karla Boromějského za účasti Představené domova S.M.Konsoláty Mgr. Miroslavy Frýdecké.  Jak je známo, tento subjekt poskytuje činnost ve prospěch zdravotních a pečovatelských služeb (https://www.domovrepy.cz/). Finanční dar obdržely i další organizace: Fond ohrožených dětí, SONS, SOS dětské vesničky z.s.


Mediální ohlas a dozvuky vítězné ústavní stížnosti

12.11.2020 - Médiím ani právnické veřejnosti neunikl přelomový nález ÚS sp.zn. III. ÚS 1231/20, kterým soudní exekutor docílil ochrany legitimního a zákonného práva na odměnu soudních exekutorů.

www.ceska-justice.cz

www.advokatnidenik.cz

www.pravniprostor.cz

www.anopress.cz


Soudní exekutor uspěl u Ústavního soudu!

03.11.2020 - a docílil tak přelomového rozhodnutí Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 1231/20. Ústavní soud  ČR se zcela ztotožnil s právním názorem soudního exekutora Mgr. Michala Suchánka a jednoznačně se vyjádřil ve prospěch soudních exekutorů v otázce vztahující se k neodůvodněnému požadavku insolvenčních soudů ohledně přihlašovaných nákladů v rámci insolvenčního řízení.  NÁLEZ Ústavního soudu 


Soudní exekutor se zúčastnil semináře v Poslanecké sněmovně na téma Slovenská zkušenost se zavedením teritoriality

21.9.2020 - Tento týden se ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny chystá projednat dlouho odkládanou novelu exekučního řádu

celý článek

Exekutoři: Zájem dlužníků komunikovat dálkově roste

21.8.2020 - Zájem dlužníků komunikovat dálkově podle exekutorů v posledních letech roste. Podíl osobních návštěv exekutora se naopak rapidně snížil. V průměru se dnes na exekutorský úřad dostaví jeden až tři dlužníci denně, zatímco elektronicky kontaktuje exekutory až o 400 procent více dlužníků než před pěti lety. S poukazem na data exekutorských úřadů to dnes řekl Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá řešit dluhy osobám ve výkonu trestu. Celý článek


Anketa časopisu Konkursní noviny: Má být teritorialita v Česku zavedena?

21.8.2020 - O teritorialitě - místní příslušnosti exekutorů - se mezi odborníky hovoří řadu let. V současné době je v poslanecké sněmovně vládní návrh novely exekučního řádu, který se teritorialitou zabývá. Jeho projednávání v Ústavně-právním výboru Sněmovny poslanci odsunuli na září. V této souvislosti jsme se některých exekutorů zeptali: Má být teritorialita v Česku zavedena? (Proč ano, proč ne, případně v jaké podobě?)

článek vyšel v Konkursních novinách 7/2020

celý článek

Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek

27.7.2020 - Exekutorská koncipientka Mgr. Jana Holečková prezentovala v Komorních listech článek, který je věnován problematice přihlašování nákladů exekuce do insolvenčního řízení.

. Komorní listy 02/2020. Celý text v PDF


Účetní audit Exekutorského úřadu Mgr. Suchánka potvrdil bezchybné vedení účetnictví a dodržování zákonů

15.6.2020 - Citace z výroku auditora: „Provedli jsme audit účetní uzávěrky zadavatele Mgr. Michala Suchánka za rok  končící 31.12.2019. Podle názoru auditora účetní uzávěrka podává věcný a poctivý obraz aktiv a pasiv zadavatele k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků  za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“


Soudní exekutor se vyjádřil k vymáhání neuhrazených justičních pohledávek celní správou

27.2.2020 - Vláda minulý týden podpořila návrh ministerstva spravedlnosti, aby neuhrazené justiční pohledávky nově vymáhaly celní úřady. Proti tomu se ohradila Exekutorská komora (EK), která zároveň poukázala na to, že předání kompetence celní správě bude znamenat nižší vymahatelnost pohledávek. Soudní exekutoři jsou podle ní ve vymáhání pohledávek efektivnější a mají větší znalost prostředí. Toto si dle mého názoru nemyslí jen EK, ale i odborná veřejnost, a je to všeobecně známým a logickým faktem. Obecná vymahatelnost pohledávek je podle EK u celní správy zhruba 13 až 15 procent, zatímco u soudních exekutorů 20 až 25 procent. celý článek